Bilancia di precisione EW-N/EG-N

Bilancia di precisione KERN EW 12000-1NM

Bilancia di precisione KERN EW 2200-2NM

Bilancia di precisione KERN EW 220-3NM

Bilancia di precisione KERN EW 4200-2NM

Bilancia di precisione KERN EW 420-3NM

Bilance di precisione KERN EW 6200-2NM

Bilancia di precisione KERN EW 620-3NM

Bilancia di precisione KERN EW 820-2NM