Piattaforme

Barre pesatrici/Ponti di pesata di forma U KERN KFU 600V20M

Ponte di pesata di forma U

Barre pesatrici/Ponti di pesata di forma U KERN KFU 1500V30M

Ponte di pesata di forma U

Piattaforma KERN KFP 150V30LM

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 300V30M

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 150V30M

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 60V30LM

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 60V30M

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 30V30M

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 15V30M

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 60V30XLM

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 150V30SM

Piattaforma

Piattaforma KERN KFP 30V30SM

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 15V20M

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 6V20LM

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 30V20M

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 30V20LM

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 60V20M

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 60V20LM

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 150V20M

Piattaforma

Piattaforme KERN KXP 150V20LM

Piattaforma