Safety Set

Safety Set 315-102-187

set di sicurezza 315-102-187, pesi inclusi 2 g (E2); 100 mg (E2)

Safety Set 315-106-103

set di sicurezza 315-106-103, Classe OIML E2, Valore nominale 5 g; 50 g, Acciaio inossidabile

Safety Set 315-107-103

set di sicurezza 315-107-103, Classe OIML E2, Valore nominale 5 g; 100 g, Acciaio inossidabile

Safety Set 315-107-104

set di sicurezza 315-107-104, Classe OIML E2, Valore nominale 10 g; 100 g, Acciaio inossidabile

Safety Set 315-108-104

set di sicurezza 315-108-104, Classe OIML E2, Valore nominale 10 g; 200 g, Acciaio inossidabile

Safety Set 315-108-105

set di sicurezza 315-108-105, Classe OIML E2, Valore nominale 20 g; 200 g, Acciaio inossidabile