Bilance pesapersone

Bilancia pesapersone di design KERN MGD 100K-1S05

Bilancia pesapersone MGD 100K-1S05: Portata 180 kg, divisione 100 g

Bilancia pesapersone di design KERN MGD 200K-1LS05

Bilancia pesapersone MGD 200K-1LS05: Portata 250 kg, divisione 100 g

Bilancia impedenziometrica KERN MFB 150K100S05

Bilancia pesapersone MFB 150K100S05: Portata 182 kg, divisione 100 g