Polarimetro;KERN OAB 10LN;

Polarimetro analogico OAB 10LN