Polarimetro

Polarimetro KERN OAB 10LN 

gms
Polarimetro analogico OAB 10LN